ارجاع به واحد فنی

با سلام 

درخواست شما به واحد فنی ارجاع داده شد.

از صبر و شکیبایی شما سپاس گزاریم