پالیسی مالی

با سلام 

با عرض پوزش به علت عدم تسویه صورت حساب و پالیسی مالی، واحد پشتیبانی اولویتی در بررسی و رفع مسئله شرکت محترم نخواهد داشت. لذا خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به پرداخت خود اقدام فرمایید.