مانده منفی

سرکار خانم فراهانیبا سلام احتراماً فایل لیست نام سهامدار با مانده منفی که ادغامی می باشد به پیوست تقدیم حضور می گردد.خواهشمند است اقدامات مقتضی معمول دارید .

ادامه خواندن مانده منفی