۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹شنبه تا ۵ شنبه 10:00 - 22:00

ویرایش دوره مالی

خواهشمند است با توجه به ضرورت مغایرت گیری پایان دوره نسبت به افزودن قابلیت ویرایش دوره مالی در تراکنش های مالی سهامداران اقدام نمایید.تصاویر پیوست تیکت می باشد.

ادامه مطلب
بستن منو
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است