۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹شنبه تا ۵ شنبه 10:00 - 22:00

کارشناس پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #1215: “رفع مانده منفی حق تقدم سهامداران در سامانه افزایش سرمایه”

بستن منو
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است