روش اتصال به سایت BBS در ویندوز 10

روش اتصال به سایت BBS در ویندوز 10


                        NAME: PSHVPN
  SERVER NAME: vb.tsetmc.com
PRE-SHARED KEY: Tsm9DBB#2p