روش اتصال به سایت BBS در ویندوز 7

روش اتصال به سایت BBS در ویندوز 7


                         NAME: PSHVPN

   SERVER NAME: vb.tsetmc.com

 PRE-SHARED KEY: Tsm9DBB#2p