روش اتصال به سایت BBS در ویندوز xp


روش اتصال به سایت BBS در ویندوز xp

                            NAME: PSHVPN
      SERVER NAME: vb.tsetmc.com
   PRE-SHARED KEY: Tsm9DBB#2p