عدم مطابقت اطلاعات هویتی و اطلاعات نقل و انتقال

با سلام سهامدار به نام مجید فرقانی نیا به کد سهام فرق00985 در قسمت اطلاعات هویتی 264.939 سهم دارد و در قسمت نقل و انتقالات 270.006 سهم دارد . 

ادامه خواندن عدم مطابقت اطلاعات هویتی و اطلاعات نقل و انتقال

فیلتر قهری نوع وراثتی

با سلاملطفا در خصوص  گرفتن خروجی معاملات قهری از نوع وراثتی داخل نرم افزار مدیریت سهام تحت وب  راهنمایی لازم را انجام دهید.

ادامه خواندن فیلتر قهری نوع وراثتی