اصلاح

با سلام و احترام پیرو نامه ارسالی جناب آقای مهندس مضفرنیا جهت تغییرات دستی در اسناد مالی سیستم امور سهام.تمامی لیست بررسی و تایید گردید.کلیه تغییرات به صورت درست ثبت…

ادامه خواندن اصلاح