نام گزارشات آفلاین

نام گزارشات آفلاین به شکل تقریبا مشابه می باشد که از روی نام فایل قابل شناسایی نمی باشد که مربوط به کدام گزارش می باشد.لطفا نام گزارش آفلاین مطابق فیلتر های…

ادامه خواندن نام گزارشات آفلاین

مغايرت در سهام تجميعي و تعدادسهام كل شركت

  • Post author:
  • Post category:

با درورد . پس از تجميع سهام مرتبط در قسمت اطلاعات سهامداران تعداد سهام به درستي نمايش داده نميشود . در گزارش آف لاين اطلاعات سهامداران در يك تاريخ جمع…

ادامه خواندن مغايرت در سهام تجميعي و تعدادسهام كل شركت