درخواست اضافه شدن امکاناتی به نرم افزار سهام

با سلام و احترام با توجه به دریافت نرم افزار سهام درخواست اضافه شدن امکاناتی به نرم افزار داشتیم که خواهشمند است بررسی و نتیجه را اعلام فرمایید. با تشکر فراوان 1-…

ادامه خواندن درخواست اضافه شدن امکاناتی به نرم افزار سهام