لطفا برای پرداخت سود سهام سهامداران ثبت حسابداری لازم در پرشین سیستم اعمال شود . به ازای هر سهم 30000 ریال برای سال مالی 1399

تقسیم سود در پرشین سیستم و بستانکار شدن سهامداران

ادامه خواندن لطفا برای پرداخت سود سهام سهامداران ثبت حسابداری لازم در پرشین سیستم اعمال شود . به ازای هر سهم 30000 ریال برای سال مالی 1399

فیلتر قهری نوع وراثتی

با سلاملطفا در خصوص  گرفتن خروجی معاملات قهری از نوع وراثتی داخل نرم افزار مدیریت سهام تحت وب  راهنمایی لازم را انجام دهید.

ادامه خواندن فیلتر قهری نوع وراثتی